Olukey sizin üçün MOSFET parametrlərini izah edir!

xəbərlər

Olukey sizin üçün MOSFET parametrlərini izah edir!

Yarımkeçiricilər sahəsində ən əsas cihazlardan biri kimi MOSFET həm IC dizaynında, həm də lövhə səviyyəli dövrə tətbiqlərində geniş istifadə olunur.Beləliklə, MOSFET-in müxtəlif parametrləri haqqında nə qədər məlumatınız var?Orta və aşağı gərginlikli MOSFET-lər üzrə mütəxəssis kimi,OlukeyMOSFET-lərin müxtəlif parametrlərini sizə ətraflı izah edəcək!

VDSS maksimum drenaj mənbəyinə davamlı gərginlik

Axan drenaj cərəyanı müəyyən bir temperatur və qapı mənbəyi qısa qapanması altında müəyyən bir dəyərə çatdıqda (kəskin yüksəlir) drenaj mənbəyi gərginliyi.Bu vəziyyətdə drenaj mənbəyi gərginliyinə uçqun qırılma gərginliyi də deyilir.VDSS müsbət temperatur əmsalına malikdir.-50°C-də VDSS 25°C-də olanın təxminən 90%-ni təşkil edir.Normal istehsalda qalan müavinət səbəbiylə uçqun qırılma gərginliyiMOSFEThəmişə nominal nominal gərginlikdən böyükdür.

Olukey'in isti xatırlatması: Məhsulun etibarlılığını təmin etmək üçün, ən pis iş şəraitində, iş gərginliyinin nominal dəyərin 80 ~ 90% -dən çox olmaması tövsiyə olunur.

VGSS maksimum gate-mənbə müqavimət gərginliyi

Qapı və mənbə arasındakı əks cərəyan kəskin artmağa başlayanda VGS dəyərinə aiddir.Bu gərginlik dəyərinin aşılması, dağıdıcı və geri dönməz bir parçalanma olan qapı oksidi təbəqəsinin dielektrik parçalanmasına səbəb olacaqdır.

WINSOK TO-252 MOSFET paketi

ID maksimum drenaj mənbəyi cərəyanı

Sahə effekti tranzistoru normal işləyərkən drenaj və mənbə arasında keçməsinə icazə verilən maksimum cərəyana aiddir.MOSFET-in işləmə cərəyanı ID-dən çox olmamalıdır.Qovşağın temperaturu artdıqca bu parametr azalacaq.

IDM maksimum nəbz axını mənbəyi cərəyanı

Cihazın idarə edə biləcəyi nəbz cərəyanının səviyyəsini əks etdirir.Qovşağın temperaturu artdıqca bu parametr azalacaq.Bu parametr çox kiçik olarsa, sistem OCP testi zamanı cərəyanla parçalanma riski ilə üzləşə bilər.

PD maksimum güc itkisi

Sahə effektli tranzistorun işini pisləşdirmədən icazə verilən maksimum drenaj mənbəyi enerji itkisinə aiddir.İstifadə edildikdə, sahə effekti tranzistorunun faktiki enerji istehlakı PDSM-dən daha az olmalıdır və müəyyən bir marjı tərk etməlidir.Bu parametr ümumiyyətlə keçid temperaturu artdıqca azalır.

TJ, TSTG əməliyyat temperaturu və saxlama mühitinin temperatur diapazonu

Bu iki parametr cihazın işləmə və saxlama mühitinin icazə verdiyi qovşaq temperaturu diapazonunu kalibr edir.Bu temperatur diapazonu cihazın minimum istismar müddəti tələblərinə cavab vermək üçün təyin edilmişdir.Cihazın bu temperatur intervalında işləməsi təmin olunarsa, onun işləmə müddəti xeyli uzadılacaqdır.


Göndərmə vaxtı: 15 dekabr 2023-cü il